VÝHODY SYSTÉMU VELOX

V poslednej dobe sa aj v našom prístupe k stavaniu začína odrážať návrat človeka k prírode. Chceme totiž žiť v prirodzenom prostredí a kladieme si oveľa náročnejšie požiadavky na spôsob nášho bývania. Na hlavné zásady ekológie nie je zabudnuté ani pri výrobe základného prvku stavebného systému VELOX – štiepkocementových dosiek. Technológia výroby využíva prírodné materiály (drevo a cement), je energeticky nenáročná, nevznikajú pri nej žiadne exhalácie alebo nebezpečné odpady, ktoré by zaťažovali životné prostredie. Stavebný systém VELOX vyniká vysokou zvukovou a tepelnou izoláciou bez vzniku tepelných mostov, vďaka týmto vlastnostiam šetrí kúrenie v hotovej stavbe. Tieto vlastnosti vychádzajú v ústrety ekologickým požiadavkám pre úsporu energetických zdrojov. Použité prírodné materiály a celý čistý ekologický systém sú zárukov zdravého a spokojného bývania.


Pohoda je zdrojom dobrej nálady

Masívna a stabilná stavba zo stavebného systému VELOX prináša dokonalé spojenie tepelno izolačných vlastností a tepelno akumulačných parametrov. Zásluhou vysokého tepelného odporu vonkajšej časti steny a tepelnej akumulácii betónového jadra, zostáva v miestnostiach po celé leto príjemný chládok a v zime naopak potrebné teplo. Schopnosť pohlcovania rušivého vonkajšieho hluku a vysoká protipožiarna ochrana spolu s vyššie uvedenými vlastnosťami vytvárajú pohodlné komfortné bývanie, ktorého výhody ocení aj budúca generácia.

Graf vyjadruje vzťah medzi strednou teplotou vnútorného povrchu steny a strednou izbovou teplotou miestnosti, pri ktorej dochádza pocit tepelnej pohody. Zo vzťahu vyplýva, že pri nízkej teplote vnútorného povrchu stien je veľmi energeticky náročné zaistiť pocit pohody.

Všeobecne platí, že pocit tepelnej pohody nastáva keď:

- sa teplota v miestnosti pohybuje v rozmedzí 18-24°C,
- je rozdiel teplôt medzi vnútornou stranou obvodovej steny a teplotou miestnosti nižší ako 3°C.

Stavebný systém VELOX tieto požiadavky spĺňa pri minimálnej spotrebe tepelnej energie!


Aj čas sú peniaze

Montáž stavebného systému VELOX je jednoduchá a presná, manipulácia ľahká (iba 20% celkovej hmotnosti stavby tvorí ručná práca), použitie mechanizmov minimálne, takže z toho vyplýva rýchlosť stavania. Stavbu je naviac možné realizovať aj pri teplotách do -5°C. Rýchlosť je jedným z najdôležitejších faktorov pri hodnotení výhodnosti tohoto systému, preto sa v konečnom súčte jeho použitie naozaj oplatí.

Harmonogram výstavby rodinného domu s využitým podkrovím:


stavba 1. den

1. deň

Na hotovú základovú dosku postavíme a zabetónujeme prvú radu nosných obvodových a vnútorných stien.

stavba 1. tyzden

1. týždeň

Kompletná montáž nosných stien a stropov prvého podlažia s armovaním a betonážou.

stavba 3-4. tyzden

3.-4. týždeň

Hotová hrubá stavba staveb-ným systémom VELOX a pokrytá strecha.

stavba 5. tyzden

5. týždeň

Pokračujú ďalšie stavebné práce pre dokončenie objektu, rovnaké ako u iných staveb-ných systémov.


Kto šetrí, má za tri

Investícia do stavebného systému VELOX sa vráti mnohonásobne nielen pri vlastnej stavbe vzhľadom k nízkym prepravným nákladom, minimálnej potrebe skladovacích plôch a pracovníkov, výraznej úspore omietkových hmôt zásluhou presnosti stavania, ale taktiež v hotovej stavbe, kde dochádza k výraznej úspore nákladov na kúrenie. Steny zo stavebného systému VELOX dosahujú vysoký tepelný odpor aj pri hrúbke do 30 cm, čo zvyšuje úžitkovú plochu stavby, a to sú obytné priestory naviac.

Na 1 m2 steny stačia iba 2 dosky VELOX. 2 dosky VELOX nahradia 16 keramických blokov alebo 8 plynosilikátových tvárnic.


100 m2 zastavanej plochy:  - 1 rodinný dom, prízemie a podkrovie
- 21 ton dosiek VELOX
- 1 nákladná súprava

bežné murovacie materiály: 

- 84 ton
- 4 nákladné súpravy


Buď sám sebou

Dosky VELOX je možné opracovávať ako drevo – rezať, vŕtať, zbíjať klincami, frézovať a zoskrutkovať bez hmoždeniek. Dom postavaný technológiou VELOX tak môže vynikať originalitou, pretože tento stavebný systém dokáže realizovať Vaše predstavy bez akýchkoľvek obmedzení. Architekt a projektant môžu naplno využiť svoju fantáziu pri navrhovaní netradičných riešení stavby.


VELOX znamená kompletný servis

Technický a poradenský servis dodávateľov stavebného systému VELOX Vám splní všetky požiadavky vrátane zaistenia projektovej dokumentácie, odborného dozoru, zaučenia pracovníkov, realizácie hrubej stavby, prípadne až po dodávku stavby na " kľúč ".

Stavebný systém VELOX uspokojí:

- projektantov - variabilitou použitia a funkčnosťou
- investorov - hospodárnosťou, efektívnosťou a cenou stavieb
- stavbárov - rýchlosťou výstavby a presnosťou stavieb
- užívateľov - nízkymi prevádzkovými nákladmi a užívateľským komfortom ekologického bývania