STAVEBNÉ SYSTÉMY - PROTIHLUKOVÉ STENY


VŠEOBECNE

V súčasnom modernom svete nás stále viac zaťažuje zvyšujúca sa hladina hluku a to nielen v obytných a priemyselných zónach, ale predovšetkým v okolí dopravných trás s automobilovou a železničnou dopravou . Pre obmedzenie jeho škodlivých účinkov Vám ponúkame protihlukové dosky a steny VELOX, ktoré sa radia do skupiny zvukovo pohltivých a vzduchovo nepriezvučných clon a svojím jednoduchým montážnym prevedením umožňujú všestranné používanie bez ohľadu na umiestnenie, členitosť terénu a základový podklad. Protihlukové dosky a steny VELOX vytvárajú optimálnu ochranu nášho životného prostredia a prispievajú tak značnou mierou k zlepšeniu životných podmienok súčasnej generácie i generácie potomkov.

VÝHODY PROTIHLUKOVÝCH DOSIEK A STIEN VELOX:

- vysoká schopnosť absorpcie hluku
- jednoduchosť a rýchlosť montáže bez ohľadu na členitosť terénu
- vysoká trvanlivosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, vode, soli, námraze a hnilobe
- ľahká výmena poškodených častí panelu
- variabilita farebných náterov, popr. farebných vzorov
- možnosť kombinácie profilov, vytváranie obrazcov a tvarov s ohľadom na charakter okolitej krajiny

PROTIHLUKOVÉ DOSKY

Protihluková doska VELOX je vyrobená zo zmesi drevoštiepky, cementu a vodného skla. Svojimi vlastnosťami zaručuje odolnosť proti vode, soli, námraze, hnilobe a mechanickému poškodeniu. Poróznosť jej povrchu zaisťujú dokonalé tlmiace vlastnosti a pohlcovanie hluku. Doska VELOX má potrebnú tuhosť a je samonosná, využíva sa pre opláštenie panelov VELOX alebo samostatne do plotov. Akusticky účinná plocha dosky VELOX je profilovaná do tvaru vĺn. Pre širší tvarový sortiment sa vyrábajú dosky VELOX taktiež v tvaroch s vlisovanými vzormi. Dosky VELOX sa ľahko natierajú a striekajú rôznymi farebnými odtieňmi podľa požiadaviek zákazníka.Názov WSR 50 WSO 70 WSZ 75 WSZ 100 WSO 105
Zvuková pohltivosť 4dB 7dB 7dB 8dB 11dB
hrúbka 50 mm 70 mm 75 mm 100 mm 105 mm
rozmer dosky
dĺžka x šírka
2000x500 2000x500 2000x500 2000x500 2000x500
hmotnosť dosky 30 kg/m2 44 kg/m2 52 kg/m2 63 kg/m2 69 kg/m2
profil vlnitý vlnitý ihlanovitý lichobežníkový vlnitý
použitie na prednú akustickú stranu paneluPROTIHLUKOVÉ PANELY

Protihlukový panel VELOX je zložený z nosného dreveného rámu (SM,JD), ktorý je tlakovo impregnovaný Wolmanitom s dlhodobou účinnosťou proti hnilobe a pliesňam. Nosný rám je spojovaný pozinkovanými skrutkami a klincami. Rám panelu je obojstranne opláštený doskami VELOX s vysokou pohltivosťou hluku. Lícnu stranu panelu môže tvoriť absorpčná profilovaná doska VELOX WSR 50, WSO 70, WSW 75, WSZ 100 a WSO 105. Zadnú stranu panelu tvorí štandartne rovná doska VELOX WS 35. Podľa požiadaviek projektu pre vysokú absorpciu je možné dodať panely s obojstranne akustickými doskami VELOX. Panely VELOX sa veľmi ľahko zasúvajú do stojanov HEA (HEB) alebo betónových stĺpikov a to pomocou žeriavu alebo autom s hydraulickou rukou. Osová vzdialenosť hydraulických profilov HEA je 4010 mm. Po zasunutí panelov do stĺpikov sa osadí horný uzavierací prvok CETRIS, FeZn, TiZn, alebo Cu, ktorý je vždy s presahom na oboch stranách. Výška panelu VELOX je v štandardných rozmeroch 2m; 1m; 0,5 m. Panely sa môžu ľubovolne ukladať na seba a vytvoriť tak požadovanú výšku steny.Materiálová skladba protihlukovej steny VELOX
1. základová pätka
2. štrkové lôžka
3. betónový základový prah
4. tesniaci pásik
5. oceľový profil HEA 140, 160, 180, 200
    (či betónový stĺp) alebo HEB
6. zvukovo pohltivý panel VELOX
7. horný uzavierací prvok CETRIS, FeZn, TiZn a CuVlastnosti protihlukovej steny VELOX


TYP DOSKY NA LÍCNEJ STRANE absorpčná vysoko absorpčná
WSO 70 WSW 75 WSZ 100 WSZ 105
Šírka panelu (pri HEA 160) 275 mm 280 mm 305 mm 310 mm
Hmotnosť panelu [kg/m2] 85 93 104 110
Vzduchová nepriezvučnosť [dB] >25 >25 >25 >25
Zvuková pohltivosť DL a[dB] 8 dB 8 dB 13 dB 11 dB
Hrúbka protihlukovej dosky 70 mm 75 mm 100 mm 105 mm
Profil protihlukovej dosky vlnitý ihlanovitý lichobežníkový vlnitý
Odolnosť proti pôsobeniu vody, soli a klimatickým podmienkam Max. odpad po 150 cykloch 240 g/m2PLOTOVÝ SYSTÉM

Základným prvkom plotového systému sú dosky VELOX WS 50, WS 100, WSR 50, WSO 70, WSW 75, WSZ 100 a WSO 105 (š. 500 x d. 2000 mm), ktoré sa jednotlivo zasúvajú do oceľových stojanov HEA a sú utesnené v stojane gumovým tesnením. Horný uzavierací prvok tvorí Cetris, FeZn, TiZn a Cu v šírkach podľa typu stojanov HEA.
ATESTY A PREHLÁSENIA

Firma VELOX-WERK s.r.o. v Českej republike a jej obchodní partneri v Slovenskej republike vychádzajú pri spracovaní z grafického návrhu a projektovej dokumentácie overených typov protihlukových stien a využívajú dlhoročné skúsenosti materskej firmy VELOX Werk GmBh v Rakúsku. Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa využívajú na stavbu protihlukových stien, sú priebežne kontrolované. Na všetky materiály pre konštrukciu steny dodáme na požiadanie atesty. Protihluková stena VELOX má osvedčenie od autorizovanej osoby CSI štátnej skúšobne Zlín ČR.SPÔSOB MONTÁŽE

Postupné zasúvanie panelov VELOX do profilu HEA

V základnom prevedení sa panely osadzujú medzi profily HEA 140 alebo 160, ktoré sú zabetónované priamo do betónovej základovej päty v príslušnej osovej vzdialenosti. Panely sa osadzujú do profilov HEA pomocou hydraulickej ruky, ktorá má dve upínacie hlavice. Panely sa zasúvajú do oceľových profilov postupne podľa číslovania. Pri zasúvaní vo vertikálnej polohe sú potrebný dvaja pracovníci, ktorí usmerňujú panely medzi profily. V hornej časti sú panely VELOX 4003 doplnené doskou alebo plechom s možnosťou rôznych povrchových úprav.VELOX Systém 4003 - praktická ukážka kotvenia panelov